Realizace

Stav a potřeby knihovny

V současné době provozujeme 8 diskových polí od Infortrendu, ale například dvě z nich jsou ještě z onoho prvotního nákupu v roce 2013.

Primární data máme na třech polích – allflash pole na náročné věci, pole se SSD cache pro zbývající provozní věci, a jedno veliké pole na datový sklad pro digitalizační pracoviště. Zbývající pole se pak starají o to, aby všechna tato data byla zálohována, a to ještě na několika různých fyzických lokalitách.

Máme v MKP SAN síť s řadou diskových polí (nejen od Infortrendu), různého stáří a s variabilní funkcí. Protože některé pole jsou v provozu už od roku 2013, a jiná pole podobného stáří již vykazují různé závady, potřebovali jsme pořídit pole nové, abychom ta nejstarší pole mohli nahradit. Zároveň jedno z těch nejstarších polí slouží na zálohy v jiné lokalitě, a jeho kapacita už nebyla dostatečná.

Výběr řešení

Jako organizace v rozpočtové sféře jsme velmi svázáni podmínkami pro výběrová řízení, které máme díky interním pravidlům Pražského magistrátu ještě přísnější, než vyžaduje zákon.

A protože se vždy snažíme používat řešení bez zbytečných vendor-lock, lze prakticky uspokojit naše potřeby diskovým polem od libovolného výrobce, které splní obhajitelné technické podmínky.

Pro každého správce IT je vždy výhodnější, když spravuje co nejpodobnější hardware od co nejméně výrobců. Už jen proto, že využije naučené postupy a stávající nástroje. 

Fakt, že v těchto podmínkách několikrát zvítězila pole Infortrendu svědčí o dobré spolupráci našeho dodavatele s distributorem.

V takovýchto podmínkách se ukázalo, že pro požadovaný účel obměny diskových polí potřebujeme disková pole s požadovanou kapacitou, snadno připojitelná do stávající SAN jako bloková zařízení. Bez velkých nároků na výkon, a s velkým důrazem na cenu a životnost řešení.

Z pohledu Infortrendu naše potřeby pokrývá řada diskových polí EonStor DS. Studiem různých výkonnostních testů jsme zjistili, že pro náš druh zátěže není významný rozdíl mezi řadami 1000, 2000 a 3000, proto jsme z důvodu úspory sáhli po nejnižší řadě 1000. Navíc jsme se nakonec rozhodli podpořit výkon pomocí SSD cache.

Implementace

V MKP máme dvě identická pole, která se pro své použití liší kapacitou. Pole jsme se rozhodli osadit disky s kapacitou 8TB z několika důvodů:

  • Používaná virtualizace serverů podporuje velikost LUN max. 64TB
  • LUN sdílíme pro mnoho virtuálních serverů, je proto pro nás flexibilní mít LUN co největší.
  • 64TB se z 8TB disků v RAID6 (pro jeho velkou bezpečnost) složí z rozumného počtu disků. Ani málo, aby byl výkon zbytečně malý, ani moc.
  • Disky s větší kapacitou mají úměrně vyšší čas na obnovu po poruše.
  • 8TB disky používáme i v dalších polích, a máme je tak na vlastním skladě jako náhradní díly.

Namontujeme pole do RACKu, zapojíme jej do SAN a do LAN na management, a pomocí webového prohlížeče se napojíme na webový server v poli a provedeme konfiguraci disků.

Samotná instalace je pak už jednoduchá. K vlastní konfiguraci tedy není potřeba žádný externí software, a nastavíte vše, co pole umí, včetně notifikací při problémech.

Výsledek

Protože šlo primárně o generační výměnu a navýšení úložných kapacit, tak to se bez pochyb podařilo.

Protože se ale podařilo oproti prapůvodním úvahám pořídit disková pole s SSD cache, mohli jsme uvažovat o přeskupení obsahu jednotlivých polí. Chtěli jsme tedy pole porovnat s ostatními, které máme.

Pro nás jsou důležité hlavně zkušenosti z reálného provozu, jak se pole chová pod reálnou zátěží. Tam je výborný indikátor latence, jehož vysoké hodnoty značí, že je na poli něco přetíženo – že nestíhá řadič nebo disky odbavovat IO požadavky.

DS4016RT vykazuje latence typicky 4-8ms. Je to dáno tím, že řadiče obsluhují nejen samotné pole, ale i velký expanzní box a přistupuje na něj mnoho serverů najednou.

Nové pole DS1024R2 vykazuje v zátěži latence typicky max. 4ms, a to i pod zátěží 40ti virtuálních serverů a téměř stálým tokem 1500-2000 IOPS. Zaznamenali jsme ale i třeba špičku s 9500 IOPS read + 2500 IOPS write, kdy latence stoupla špičkově na 11ms.

To bylo pro nás příjemným překvapením.

Ukázalo se, že druhá generace polí, i když jsme sáhli po nejnižší řadě, je pro nás přínosná. 

Druhé koupené pole, které má hlavně nahradit staré diskové zálohovací pole v druhé lokalitě, ještě nebylo plně nasazeno do provozu, ale předpokládáme, že oproti předchozímu poli DS S16F, jehož současné latence vyskakují až na stovky ms, určitě dojde ke zlepšení situace.

Eshop

Chcete vyzkoušet DEMO server?

Server k zapůjčení: Intel 2U Coyote Pass, RAM: 16x Kingston DDR4 8GB DIMM 3200MHz

Intel Coyote Server

 

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.